Vacatures 4
Foto: VB-Oplegger

De privacyverklaring wordt ook wel “privacy policy” of “privacy statement” genoemd. Het is een gedragscode waarin VB-Airsuspension de verwerking van uw persoonsgegevens regelt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website met het domein www.vbairsuspension.com verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verklaring en met de verwerking van uw gegevens.

Content
Alle pagina’s op deze website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door VB-Airsuspension. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. VB-Airsuspension aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie of die anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie die afkomstig is van derde leveranciers en die op de website wordt gepubliceerd. VB-Airsuspension aanvaardt voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van technische storingen, waardoor de pagina’s op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet of niet volledig beschikbaar zijn. Alle genoemde percentages, kosten en prijzen zijn onder voorbehoud; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan het verkrijgen van afbeeldingen en videofragmenten met de juiste rechten. Indien u toch van mening bent dat er gebruik is gemaakt van afbeeldingen en/of videofragmenten die niet juist zijn verkregen, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken middels een e-mail aan marketing@vbairsuspension.com. Wij komen dan alsnog een juiste afspraak overeen of verwijderen direct de aantoonbaar onjuist verkregen afbeelding(en) en/of videofragment(en).

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking
VB-Airsuspension verzamelt persoonsgegevens voor het volgende doel:

Offerte functie
Contactformulier

Via de website is het mogelijk om een offerte aan te vragen bij een VB-Partner en een contactformulier in te vullen. VB-Airsuspension verzamelt hiervoor de volgende gegevens:

Aanhef
Naam
E-mail
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar moet wel begrijpen dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens.

Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door VB-Airsuspension bewaard en verwerkt gedurende een periode die noodzakelijk is gezien de doeleinden van de verwerking van de gegevens.

Uw rechten
In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat iemand zijn verzamelde persoonsgegevens moet kunnen inzien. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de informatie te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Als de gegevens feitelijk onjuist zijn, is dat een legitieme reden om de gegevens te wijzigen. Ook als de informatie onvoldoende of onvolledig is voor het doel, niet strikt noodzakelijk is voor het doel of in strijd is met wettelijke voorschriften, moet VB-Airsuspension het wijzigen van de gegevens toestaan. Een verzoek tot het wijzigen van de persoonsgegevens kan via een e-mail aan VB-Airsuspension(marketing@vbairsuspension.com) worden gericht. Binnen de maximumtermijn van vier weken wordt de wijziging door VB-Airsuspension in het bestand doorgevoerd. U erkent dat bepaalde diensten bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens niet leverbaar zijn door VB-Airsuspension. Daarnaast heeft u steeds het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (nieuwsbrieven); in een dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. Uw gegevens worden door ons niet aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
VB-Airsuspension heeft de persoonsgegevens beveiligd door te werken met beveiligde sites (https). In geen geval kan VB-Airsuspension aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor de eigenaar van deze website (VB-Airsuspension B.V.) en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor betreffende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen over deze privacyverklaring
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op middels een e-mail aan marketing@vbairsuspension.com.