VB Airsuspension
Algemene voorwaarden winactie

Algemene voorwaarden winactie

Aanvulling algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie van VB-Airsuspension B.V.

 1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf VB-Airsuspension B.V. uit Varsseveld, Nederland.
   
 2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. VB-Airsuspension B.V. behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld wanneer de deelnemer een van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
   
 3. Deelname staat open voor personen, woonachting in de Europese Unie met een minimale leeftijdsgrens van 18 jaar. Medewerkers van het bedrijf VB-Airsuspension B.V, haar dochterondernemingen en anderen die bij dit bedrijf of de dochterondernemingen betrokken zijn, komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die gebonden is aan de gegevens die tijdens de Caravan Salon in Düsseldorf zijn ingevuld en die gebruikt zijn voor de registratie om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
   
 4. De prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen. Wanneer een of meer prijzen niet mogelijk blijken te zijn, wordt er door VB-Airsuspension B.V. een vergelijkbare prijs bepaald. De winnaar zal door VB-Airsuspension B.V. worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en/of via de website en/of via social media.
   
 5. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt VB-Airsuspension B.V. zich het recht voor om een nieuwe winnaar te kiezen. VB-Airsuspension B.V. is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door de prijs te accepteren, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
   
 6. De looptijd van een actie van VB-Airsuspension B.V. wordt bekend gemaakt via social media en in een artikel op de website over de desbetreffende winactie. Deelname aan een winactie van VB-Airsuspension B.V. gebeurt doordat de deelnemer zich hiervoor aanmeldt. Uitslagen van winacties worden bekend gemaakt via e-mail, via de website en via social media. VB-Airsuspension B.V. zal contact opnemen met de winnaar om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. VB-Airsuspension B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven en tevens niet aansprakelijk voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegde persoon.
   
 7. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden, dan is VB-Airsuspension B.V. hiervoor niet aansprakelijk. Als de winnaar de prijs om wat voor reden dan ook niet aanneemt, is VB-Airsuspension B.V. niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.
 8. Speluitslagen van het bedrijf VB-Airsuspension B.V. zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. VB-Airsuspension B.V. behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
   
 9. VB-Airsuspension B.V. behoudt zich tevens het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
   
 10. VB-Airsuspension B.V. of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief maar niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van VB-Airsuspension B.V. (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van VB-Airsuspension B.V. Daarnaast kan VB-Airsuspension B.V. geen garantie afgeven dat de website of social media-pagina’s (Facebook, Twitter, LinkedIn) altijd beschikbaar zijn voor het gebruik hiervan.
   
 11. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van VB-Airsuspension B.V. (en eventuele derde partijen die betrokken zijn bij de desbetreffende winactie). Daarbij verleent de deelnemer bij deelname aan een dergelijke actie van VB-Airsuspension B.V. toestemming voor de verwerking van zijn/haar gegevens. De gegevens die VB-Airsuspension B.V. verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wetten en privacyregelgeving verwerkt.
   

Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar marketing@vbairsuspension.com.

 1. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. VB-Airsuspension B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.
Victor Benno