VB Airsuspension
Nieuws

E-NEWS Februari Voorwoord van de Directie

Geplaatst op 27-02-2015

De laatste maanden zijn een bewogen tijd geweest voor VB-Airsuspension en haar medewerkers. Na maanden van voorbereiding, ging op 1 december het nieuwe ERP-systeem Microsoft Dynamics AX live. Een spannend moment. De medewerkers hebben lang naar dit moment uitgekeken en toegewerkt, en de gedachte “nu maar hopen dat het zonder al te veel problemen volgens planning gaat” was van de gezichten af te lezen.

Dankzij de goede voorbereiding verliep het grootste deel van de omschakeling gelukkig vrij soepel. Uiteraard waren er toch wel een aantal onvoorziene opstartproblemen, waar u verderop in deze nieuwsbrief meer over zult lezen. De grootste uitdaging was het combineren van de live-gang, de grote orderintake, het nieuwe logistieke systeem en het omzetten van alle locaties en onderdelen naar een barcode. De omschakeling naar AX ging gepaard met een magazijnsluiting in verband met de benodigde voorraadtelling en alle hiervoor genoemde zaken.

Dit maakte, samen met het buitengewoon hoge aantal bestellingen in deze periode van het jaar, dat we flink achterop zijn geraakt met het picken van orders. Dit heeft geleid tot langere levertijden dan onze klanten van ons gewend zijn. Er wordt echter met man en macht gewerkt aan het inhalen van deze achterstand en sinds eind Februari zijn we weer redelijk bij.

 

Het aantal bestelling is al enige tijd gelukkig fors hoger dan verwacht. Om aan deze onstuitbare orderintake tegemoet te komen, moeten we dus sneller schakelen. Dit houdt in de eerste plaats een personeelsuitbreiding in. Er is extra personeel aangenomen in het magazijn, om aan de vraag te kunnen voldoen. Maar een gebrek aan werk-, inpak- en stallingsruimte maakt ook een fysieke uitbreiding noodzakelijk. Voor de oplossing op korte termijn wordt er een extra hal gehuurd om werkzaamheden en diverse goederen onder te kunnen brengen. Hier zullen dan ook meerdere inpaklijnen worden opgestart om sneller en flexibeler in een “one-piece flow” te kunnen gaan werken. Om dit structureel aan te pakken, staat er echter voor het komende jaar een verbouwing van het pand gepland. Daarover uiteraard later meer.

 

Door VB-Airsuspension wordt ook ‘van binnenuit’ gewerkt aan het continu verbeteren van de organisatie. Middels verschillende trajecten wordt gewerkt aan zowel het management, de tevredenheid van het personeel als de algehele strategie. Zo is er een enquête gehouden onder het personeel over hun beleving van hun werk en waar de verbeterpunten zitten. Onze medewerkers bleken al zeer tevreden te zijn, maar wezen ook zwaktepunten aan. Er wordt inmiddels hard gewerkt om deze punten te verbeteren.

Daarnaast wordt er een nieuwe strategie ontwikkeld, waarin we in 2020 toe willen naar 1 miljoen “smoothers”. “Wat zijn smoothers?” hoor ik u denken. Smoothers zijn mensen wiens dagelijks leven we elke dag “smoother” maken. Smoother staat voor vele zaken: voor meer comfort, maar ook voor een prettigere manier van samenwerken met u, voor tevreden klanten, voor een probleemloze keuring van voertuigen, maar ook voor een nieuw project dat snel en soepel wordt omgezet in een nieuw product voor u en uw klanten. Iedereen die VB-Airsuspension hierbij als prettig, competent en correct ervaart (om maar een paar kreten te noemen) is een “smoother”. De teller staat op dit moment al over de 370.000 smoothers. Misschien hoort u er ook al wel bij!

 

Kort samengevat ziet VB-Airsuspension 2015 tegemoet als een jaar waarin we voor de uitdaging staan om handen en voeten te geven aan de groei. Dit doen we in kwantiteit, door het uitbreiden van personeel en werkruimte, en in kwaliteit, door te investeren in onze organisatie en onze mensen. Zo gaan we samen op naar “één miljoen smoothers”!

Victor Benno